Skip to main content

የስራ ማስታወቂያ የቢሮ ኃላፊ

መግቢያ፣

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሕገ መንግሥቱ ምርጫን እንዲያስፈጽም እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲዎችን እንዲያስተዳድር ሥልጣን የተሰጠው ተቋም ነው፡፡ ይህን ኃላፊነቱን በብቃት እንዲወጣ ተቋሙን በአዲስ መልክ በሚወጡ ሕጎች መሠረት እንደገና ማደራጀት ተገቢና አስፈላጊ መሆኑ ታምኗል፡፡ ተቋሙን በአዲስ መልክ የማደራጀት ዋናው ዓላማ የተቋሙን ተዓማኒነት እና ብቃት ከፍ ማድረግ እንዲሁም ነፃ፣ ገለልተኛና ተዓማኒ የሆነ ምርጫ ማካሄድ እንዲቻል ነው፡፡

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደ/ብ/ብ/ሕ ክልላዊ መንግሥት በሚገኙ ስድስት ዞኖች እና አምስት ልዩ ወረዳዎች ላይ ጥር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ለሚያካሂደው ሕዝበ ውሣኔ አስመልክቶ በተለያየ ደረጃ የሚገኙ የሕዝበ ውሣኔው ምርጫ አስፈጻሚዎችን ለሚያሠለጥኑ ባለሞያዎች ሥልጠና መሰጠት ጀመረ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደ/ብ/ብ/ሕ ክልላዊ መንግሥት በሚገኙ ስድስት ዞኖች (ኮንሶ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ዎላይታ፣ ጋሞ፣ ጌዴኦ፣ ጎፋ) እና አምስት ልዩ ወረዳዎች (ቡርጂ፣ ባስኬቶ፣ አሌ፣ አማሮ፣ ዲራሼ) ላይ ጥር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ለሚያካሂደው ሕዝበ ውሣኔ የድምፅ አሰጣጥ ሂደት የውጤት ማመሳከር፣ የማዳመርና ይፋ የማድረግ ሂደትን አስመልክቶ በተለያየ ደረጃ የሚገኙ የሕዝበ ውሣኔው ምርጫ አስፈጻሚዎችን ለሚያሠለጥኑ ባለሞያዎች ሥልጠና መሰጠት ጀመረ። በዚህ መሠረት እስካሁን የሚከተሉት ሥልጠናዎች ተሰጥተዋል፦

- በሕዝበ ውሣኔ የድምፅ መስጫ ቀን የውጤት ማመሳከርና የማዳመር ሥልጠና ለመሪ አሠልጣኞች እና ለተወሠኑ የቦርዱ ኦፕሬሽን ክፍል ባልደረባዎች ጥር 4 እና ጥር 5 ቀን 2015 ዓ.ም. እንዲሁም ጥር 8 እና ጥር 9 ቀን 2015 ዓ.ም. በአዲስ አበባ ተሰጥቷል።

Share this post

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ታኅሣሥ 19 ቀን 2015 ዓ.ም. ባካሄደው ስብሰባ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ (ኢ. ብ. አ. ፓ) ነሐሴ 27 ቀን 2013 ዓ.ም. ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባዔ በሚመለከት ቦርዱ ያሳለፈዉ ዉሳኔ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ታኅሣሥ 19 ቀን 2015 ዓ.ም. ባካሄደው ስብሰባ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ (ኢ. ብ. አ. ፓ) ነሐሴ 27 ቀን 2013 ዓ.ም. ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባዔ በሚመለከት ፓርቲው ከሪፖርት ጋር አያይዞ ያቀረባቸውን ሠነዶች ከሕጉ፣ ከፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ እና የቦርዱ ታዛቢዎች ካቀረቡት ሪፖርት አንጻር መርምሮ ውሣኔ አሣልፏል።

ቦርዱ ባደረገው ምርመራ ፓርቲው ያካሄደው ጠቅላላ ጉባዔ ያሻሻለው የፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ ላይ ግልጽ ያልሆኑ፣ መካተት ኖሮባቸው ያልተካተቱ አንቀጾችን የለየ ሲሆን፣ ከዐዋጅ ቁጥር 1162/2011 ጋር የሚቃረኑ አንቀጾች ተፈጻሚ እንዳይሆኑና ጠቅላላ ጉባዔው በቀጣይ ስብሰባው አስፈላጊውን ማስተካከያ አድርጎባቸው ሪፖርት እንዲያቀርብ ቦርዱ ወሥኗል። ከላይ የተጠየቁ ማስተካከያዎች እንደተጠበቁ ሆነው ፓርቲው ነሐሴ 27 ቀን 2013 ዓ.ም. ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባዔ እና የተላለፉ ውሣኔዎችን ቦርዱ የመዘገበ መሆኑን ለፓርቲው በላከው ደብዳቤ አሳውቋል።

Share this post

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደ/ብ/ብ/ሕ ክልላዊ መንግሥት በሚገኙ ስድስት ዞኖች እና አምስት ልዩ ወረዳዎች ላይ ጥር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ለሚያካሂደው ሕዝበ ውሣኔ የተለያዩ የዝግጅት ሥራዎችን በማከናወን ላይ ይገኛል

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደ/ብ/ብ/ሕ ክልላዊ መንግሥት በሚገኙ ስድስት ዞኖች (ኮንሶ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ዎላይታ፣ ጋሞ፣ ጌዴኦ፣ ጎፋ) እና አምስት ልዩ ወረዳዎች (ቡርጂ፣ ባስኬቶ፣ አሌ፣ አማሮ፣ ዲራሼ) ላይ ጥር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ለሚያካሂደው ሕዝበ ውሣኔ የተለያዩ የዝግጅት ሥራዎችን በማከናወን ላይ መሆኑ ይታወቃል።

የቦርዱ የሎጅስቲክ ሥራ ክፍል ለሕዝበ ዉሣኔው ድምፅ መስጫ ቀን የሚያገለግሉ የተለያዩ ሠነዶችና ቁሳቁሶችን (መጠባበቂያን ጨምሮ) ለ3,769 ምርጫ ጣቢያዎች ለሥርጭት ዝግጁ በሆነ መልኩ የማሸግ ሥራውን አጠናቋል። በእሽጉ ውስጥ ከተካተቱ ሠነዶች እና ቁሳቁሶች መካከል የድምፅ መስጫ ወረቀቶች፣ የሕዝበ ዉሣኔው ውጤት ማመሳከሪያ እና ማሳወቂያ እንዲሁም በድምፅ መስጫ ቀን ጥቅም ላይ የሚውሉ ሌሎች አስፈላጊ ሠነዶች ይገኙበታል።

Share this post

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ፤ የኢትዮጵያ ነጻነት ፓርቲ (ኢ. ነ. ፓ) ሚያዝያ 2 ቀን 2014 ዓ.ም. ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባዔ በሚመለከት ቦርዱ ያሳለፈዉ ዉሳኔ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ፤ የኢትዮጵያ ነጻነት ፓርቲ (ኢ. ነ. ፓ) ሚያዝያ 2 ቀን 2014 ዓ.ም. ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባዔ በሚመለከት ፓርቲው ከሪፖርት ጋር አያይዞ ያቀረባቸውን ሠነዶች ከሕጉ፣ ከፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ እና የቦርዱ ታዛቢዎች ካቀረቡት ሪፖርት አንጻር መርምሮ ውሣኔ አሣልፏል።

Share this post

ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ በተለያዩ ምክንያቶች ባልተካሄደባቸው የተወሠኑ ምርጫ ክልሎች ላይ ለሚያካሄደው ምርጫ፤ ምርጫ አስፈጻሚ ሠራተኞችን በጊዚያዊነት ለመቅጠር ይፈልጋል

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ በተለያዩ ምክንያቶች ባልተካሄደባቸው የተወሠኑ ምርጫ ክልሎች ላይ በተያዘው ዓመት ምርጫውን ለማከናወን የቅድመ ዝግጅት ተግባራት በማድረግ ላይ መሆኑ ይታወቃል።

በዚሁ መሠረት በአማራ ክልል በሮቢት፣ በኤፌሶን፣ በማጀቴ፣ በሞላሌ እና በአርጎባ ልዩ ምርጫ ክልሎች ለሚያካሄደው ምርጫ፤ ምርጫ የሚያስፈጽሙ ሠራተኞችን በጊዚያዊነት ለመቅጠር ይፈልጋል። በዚሁ መሠረት በተጠቁሱት አካባቢዎች ውስጥ የምትኖሩ በምርጫ አስፈጻሚነት በገለልተኝነት ማገልገል የምትፈልጉ እና ከፓርቲ አባልነት ነፃ የሆናችሁ ከጥር 8 እስከ ጥር 15 ቀን 2015 ዓ.ም እንድታመለከቱ ቦርዱ ይጠይቃል።

የምልመላ መሥፈርት፡-

• ዕድሜው/ዋ ከ18 ዓመት በላይ የሆነ/ች፣

• የማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባል ያልሆነ/ች፣

• መኖሪያ አድራሻ፦ በምርጫ ክልሉ ውስጥ በሚገኙ ቀበሌ ውስጥ የሆነ/ች፣

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ታኅሣሥ 19 ቀን 2015 ዓ.ም. ባካሄደው ስብሰባ ለመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መ. ኢ. አ. ድ) ሚያዚያ 9 ቀን 2014 ዓ.ም. ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባዔ በሚመለከት ቦርዱ ያሳለፈዉ ዉሳኔ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ታኅሣሥ 19 ቀን 2015 ዓ.ም. ባካሄደው ስብሰባ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መ. ኢ. አ. ድ) ሚያዚያ 9 ቀን 2014 ዓ.ም. ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባዔ በሚመለከት ፓርቲው ከሪፖርት ጋር አያይዞ ያቀረባቸውን ሠነዶች ከሕጉ፣ ከፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ እና የቦርዱ ታዛቢዎች ካቀረቡት ሪፖርት አንጻር መርምሮ ውሣኔ አሣልፏል።

ቦርዱ ባደረገው ምርመራ በፓርቲው ጠቅላላ ጉባዔ የተካሄደው የፓርቲው የኦዲት እና ኢንስፔክሽን ኮሚቴ አባላት፣ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት እና የተጓደሉ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ምርጫ እጅ በማውጣት መደረጉ በዐዋጅ አንቀጽ 74(3) መሠረት በየደረጃው ያሉ አመራሮች አመራረጥ ግልጽ፣ ነፃ እና ፍትሐዊ እንዲሁም በሚሥጥር በሚሰጥ ድምፅ የሚመረጡ መሆን እንዳለበት ከሚደነግገው ጋር የተቃረነ በመሆኑ ፓርቲው ሕጉን መሠረት በማድረግ በድጋሚ ጠቅላላ ጉባዔ ሊያካሂድ እንደሚገባ ወሥኗል።

Share this post

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ታኅሣሥ 19 ቀን 2015 ዓ.ም. ባካሄደው ስብሰባ የአፋር ህዝብ ፍትሐዊ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም. ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባዔ በሚመለከት ቦረዱ ያሳለፈዉ ዉሳኔ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ታኅሣሥ 19 ቀን 2015 ዓ.ም. ባካሄደው ስብሰባ የአፋር ህዝብ ፍትሐዊ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም. ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባዔ በሚመለከት ፓርቲው ከሪፖርት ጋር አያይዞ ያቀረባቸውን ሠነዶች ከሕጉ፣ ከፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ እና የቦርዱ ታዛቢዎች ካቀረቡት ሪፖርት አንጻር መርምሮ ውሣኔ አሣልፏል።

Share this post

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ባልተካሄደባቸው በሶማሌ ክልል (በጅግጅጋ) በሚገኙ ሁለት ምርጫ ክልሎች ለሚከናወነው ጠቅላላ ምርጫ፤ በምርጫ አስፈጻሚነት ለመሥራት ፍላጎት ላላቸው የቀረበ ጥሪ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በተለያዩ ምክንያቶች 6ኛው ዙር ሀገራዊ ምርጫ ባልተካሄደባቸው የተወሠኑ የምርጫ ክልሎች ላይ በተያዘው ዓመት ምርጫ ለማከናወን የቅድመ ዝግጅት ተግባራት በማካሄድ ላይ መሆኑ ይታወቃል። በዚህም መሠረት በሶማሌ ክልል (በጅግጅጋ) ሁለት በአንድ ምርጫ ክልል ለሚያካሂደው የድጋሚ ምርጫ የሚያስፈጽሙ ሠራተኞችን በጊዚያዊነት ለመቅጠር ይፈልጋል። ስለሆነም በጅግጅጋ ከተማ እና በዙሪያዋ በሚገኙ ወረዳዎች ውስጥ የምትኖሩ በምርጫ አስፈጻሚነት “በገለልተኝነት” ማገልገል የምትፈልጉ እና ከፓርቲ አባልነት ነፃ የሆናችሁ ከጥር 8 እስከ ጥር 15 ቀን 2015 ዓ.ም. ባሉት አምስት ተከታታይ ቀናት እንድታመለከቱ ቦርዱ ይጠይቃል።

የምልመላ መሥፈርት፡-

• ዕድሜው/ዋ ከ18 ዓመት በላይ የሆነ/ች፣

• የማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባል ያልሆነ/ች፣

• መኖሪያ አድራሻ፦ በጅግጅጋ እና በዙሪያው ወረዳ ውስጥ የሆነ/ች፣

Share this post

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ታኅሣሥ 21 ቀን 2015 ዓ.ም. ባካሄደው ስብሰባ ለአርጎባ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት /አ. ህ. ዴ. ድ/ ነሐሴ 23 ቀን 2014 ዓ.ም. ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባዔ በሚመለከት ቦርዱ ያሳለፈዉ ዉሳኔ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ታኅሣሥ 21 ቀን 2015 ዓ.ም. ባካሄደው ስብሰባ የአርጎባ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት /አ. ህ. ዴ. ድ/ ነሐሴ 23 ቀን 2014 ዓ.ም. ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባዔ በሚመለከት ፓርቲው ከሪፖርት ጋር አያይዞ ያቀረባቸውን ሠነዶች ከሕጉ፣ ከፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ እና የቦርዱ ታዛቢዎች ካቀረቡት ሪፖርት አንጻር መርምሮ ውሣኔ አሣልፏል።

ቦርዱ ባደረገው ምርመራ ፓርቲው ያካሄደው ጠቅላላ ጉባዔ ያሻሻለው የፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ ላይ ያሉ ከዐዋጅ ቁጥር 1162/2011 ጋር የሚቃረኑ አንቀጾች ተፈጻሚ እንዳይሆኑ፤ እንዲሁም ጠቅላላ ጉባዔው በቀጣይ ስብሰባው አስፈላጊውን ማስተካከያ አድርጎ ሪፖርት እንዲያቀርብ የወሠነ ሲሆን፤ ፓርቲው ነሐሴ 23 ቀን 2014 ዓ.ም. ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባዔ እና የተላለፉ ውሣኔዎችን የመዘገበ መሆኑን ቦርዱ ለፓርቲው በላከው ደብዳቤ አሳውቋል።

Share this post