በዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ሥርዓት ዜጎች ነጻ የሆነ ሀሳባቸው የሚገልጹበት እና ሀገርን የሚያስተዳደሩ ብቁ ዕጩዎችን ለሥልጣን የሚያበቁበት አንዱ መንገድ ድምፅ መስጠት ወይም መምረጥ ነው፡፡
ስለዚህም የዜጎች መምረጥ

 • የዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ቁልፍ ጽንሰ ሃሳብ የሚረጋገጥበት፣
 • በህዝብ የተወከለ መንግሥትን የሚያቋቁሙበት፣
 • እኩልነትን የሚያረጋግጡበት፣
 • የሀገር ፍቅርን የሚገልጹበት እና ዘመናዊነትን የሚለማመዱበት፣
 • በሀገራቸው ጉዳይ ላይ የየግል አሻራቸውን የሚያኖሩበት፣
 • የመረጧቸው ተወካዮችን ተጠያቂነትን የሚያረጋግጡበት፣
 • በተለያዩ ሀገር አቀፍ እና ዓለም አቀፍ መድረኮች የሚወክላቸውን አስተዳደራዊ አካል የሚመርጡበት፣
 • መንግሥት ለዜጎቹ የሚጠቅም ፓሊሲዎች እንዲያዘጋጅና እንዲተገብር የሚያደርጉበት፣
 • ሃሳብን የመግለጽ እድልን የሚያረጋግጡበት፣
 • የመልካም አስተዳደር መስፈንን የሚከታተሉበት ዓይነተኛ መሳሪያ ነው፡፡ በተጨማሪም ዜጎች አለመምረጥ የሚያስከትለውን አሉታዊ ተጽዕኖዎች ማለትም፣  
 • ሊወክላቸው በማይችል ወኪል መተዳደር፣
 • ባልመረጧቸው እና ባልደገፏቸው የአስተዳደር አካላት ውሳኔ እንዲሁም አስተዳደራዊ ሥርዓት ስር ተገዢ መሆን፣
 • ዜጎች የደገፏቸው የተሻለ የአመራር ሥርዓት ያለው ተወዳዳሪ ተመራጭ አለመሆን፣

በተጨማሪም ዜጎች አለመምረጥ የሚያስከትለውን አሉታዊ ተጽዕኖዎች ለመከላከል ዜጎች የዜግነት መብታቸውን በመጠቀም ድምፅ መስጠት ይኖርባቸዋል፡፡