የእጩ ምዝገባ ማመልከቻ ቅፅ እና አስፈላጊ መመሪያዎች

PDFየእጩዎች ዝርዝር ማቅረቢያ ቅጽ

PDFየእጩ ምዝገባ ማመልከቻ ቅፅ

PDFየእጩ ተወዳዳሪዎች ምዝገባ፣ የድጋፍ ፊርማ አሰባሰብ እና መለያ ምልክት አመራረጥ መመሪያ ቁጥር 7/2013

 

6ተኛ አጠቃላይ ምርጫን መዘገብ ለምትፈልጉ የመገናኛ ብዙሃን የቀረቡ አስፈላጊ ሰነዶች - Important documents provided to media organizations wanting to cover the 6th general election 

PDFየመገናኛ ብዙሃን እና የጋዜጠኞች የምርጫ አዘጋገብ የስነ ምግባር እና አሰራር መመሪያ ቁጥር 02 /2013

PDFምርጫን ለመዘገብ ጥያቄ ለሚያቀርቡ የመገናኛ ብዙሃን የማመልከቻ ቅፅ - Media Accreditation Form

PDFየመገናኛ ብዙሃን እና የጋዜጠኞች ለማረጋገጫ የሚጠቅም - Media Accreditation Checklist 

PDFእውቅና እንዲሰጣቸው የተጠየቁ ጋዜጠኞች ስም ዝርዝር - List of Journalists to be accredited

PDFየምርጫውን ሂደት ለመዘገብ ፈቃድ እንዲሰጠው በጠየቀ የሚዲያ ተቋም የበላይ ኃላፊ የሚሞላ ቃለመሃላ - Oath taken by the head of a media organization that requested for accreditation

 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ፎርሞችና መመሪያዎች

ፎርሞች

    የፖለቲካ ፓርቲ ለማስመዝገብ የአባላት መረጃን ትክክለኛነት አስመልክቶ የሚቀርብ ቃለ መሃላ (ቅፅ 04)

    በኢትዮጵያ የምርጫ፣ በፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ እና በምርጫ ሥነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162/2011 ዓ.ም. መሠረት ፓርቲው ህገ መንግሥቱን፣ አዋጁን፣ ሌሎች ተዛማጅ ህጎችና የሥነ ምግባር ደንቦችን ለማክበር የማረጋገጫ ፎርም (ቅፅ 03)

    የፖለቲካ ፓርቲ ለማስመዝገብ የመሥራች አባላት መረጃን ትክክለኛነት አስመልክቶ የሚቀርብ ቃለ መሃላ (ቅፅ 02)

    የፖለቲካ ፓርቲዎች የመስራች አባላት ማስፈረሚያ ፎርም (ቅፅ 01)

 

ደንቦችና የቃልኪዳን ሰነዶች

PDF    በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሚኖረውን ግንኙነት እንዲሁም በተናጠል የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች የሚገዛ የአሠራር ሥርዓት ቃል ኪዳን

PDF    የፖለቲካ ፓርቲዎች የቃል ኪዳን ሰነድ ለማስፈጸም የወጣ የሥነ ሥርዓት ደንብ

PDF    በተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሚደረገው ውይይት የሚመራበት ሥርዓት እና ደንብ

PDF    ለዕጩዎች የተዘጋጀ ምልክት

 

የጸደቁ መመሪያዎች

የውጪ የምርጫ ታዛቢዎች ፍቃድ አሰጣጥ፣ የአሠራር ሥርዓት እና የሥነ ምግባር መመሪያ ቁጥር ቁጥር 11/2013

የውጪ የምርጫ ታዛቢዎች ፍቃድ አሰጣጥ፣ የአሠራር ሥርዓት እና የሥነ ምግባር መመሪያ ቁጥር 11/2013

በምርጫ ወቅት የኮቪድ- 19 ስርጭትን ለመቀነስ የወጣ መመሪያ ቁጥር 9/2013

የእጩ ተወዳዳሪዎች ምዝገባ፣ የድጋፍ ፊርማ አሰባሰብ እና መለያ ምልክት አመራረጥ መመሪያ ቁጥር 7/2013

በኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ተመዝግበው የሚገኙ የአገር አቀፍና የክልል ፓርቲዎች (በአዋጅ ቁ. 1162/2011 መሰረት) ማሟላት ያለባቸውን ግዴታዎች ለማስፈፀም የወጣ መመርያ ቁ 3/2012

የሀገር ውስጥ የምርጫ ታዛቢዎች ፈቃድ አሰጣጥ፣ አሠራር እና ስነ ምግባር መመሪያ 

የመራጮች ትምህርት ፈቃድ አሰጣጥ እና ስነ-ምግባር መመሪያ ቁጥር 4/2012

የመራጮች ምዝገባ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 6/2013 ዓ.ም.

በልዩ ሁኔታ የሚቋቋሙ የምርጫ ጣቢያዎች መመሪያ ቁጥር 13/2013

በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በህጋዊነት የተመዘገቡ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች እና የምርጫ መወዳደሪያ ምልክቶቻቸው

PDF የፖለቲካ ፓርቲዎች የመወዳደርያ ምልክቶች