1. የኮንሶ፣ ደቡብ ኦሞ ፣ወላይታ፣ጋሞ፣ ጌዴኦ እና ጎፋ እንዲሁም ቡርጂ፣ባስኬቶ፣ አሌ፣ አማሮ እና ዲራሼ ልዩ ወረዳዎች በክልልነት የመደራጀት ጥያቄ ሕዝበ ውሳኔ አፈጻጸም

PDFመመሪያ ቁጥር 19/2015 ዓ.ም

2. በደቡብ ብ/ብ/ሕ ክልል በሚገኙ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች የሚካሄደውን ሕዝበ ውሣኔ መዘገብ ለምትፈልጉ የመገናኛ ብዙኋን የቀረቡ አስፈላጊ ሰነዶች

PDFየመገናኛ ብዙሃን እና የጋዜጠኞች የምርጫ አዘጋገብ የስነ ምግባር እና አሰራር መመሪያ ቁጥር 02 /2013

PDFበደቡብ ብ/ብ/ሕ ክልል በሚገኙ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች የሚካሄደውን ሕዝበ ውሣኔ ለመዘገብ ጥያቄ ለሚያቀርቡ የመገናኛ ብዙሃን የማመልከቻ ቅፅ

PDFየመገናኛ ብዙሃን እና የጋዜጠኞች ለማረጋገጫ የሚጠቅም - Media Accreditation Checklist 

PDFእውቅና እንዲሰጣቸው የተጠየቁ ጋዜጠኞች ስም ዝርዝር - List of Journalists to be accredited

PDFየምርጫውን ሂደት ለመዘገብ ፈቃድ እንዲሰጠው በጠየቀ የሚዲያ ተቋም የበላይ ኃላፊ የሚሞላ ቃለመሃላ

PDFየሚዲያ ግንኙነት አጭር ማብራሪያ

3. በደቡብ ብ/ብ/ሕ ክልል በሚገኙ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች የሚካሄደውን ሕዝበ ውሣኔ በታዛቢነት ለመሳተፍ ለሚፈልጉ ሲቪል ማህበራት ድርጅቶች የቀረቡ አስፈላጊ ሰነዶች

PDF የዉክልና ማረጋገጫ - Power of Attorney

PDF የምርጫ መታዘብ ስራ ለመሥራት ባመለከተዉ የሲቪል ማህበር ድርጅት የሚሞላ የታዛቢዎች ዝርዝር መረጃ ቅፅ

PDF የምርጫ መታዘብ ፈቃድ ለማግኘት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ  የሚቀርብ ማመልከቻ

PDF የምርጫውን ሂደት ለመታዘብ ፈቃድ እንዲሰጠው በጠየቀ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት የበላይ ኃላፊ የሚሞላ ቃለመሃላ

PDF የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት የመታዘብ ሥራ ተግባራት ዕቅድ እና ዘዴን የተመለከተ አጭር ማብራሪያ - Short description of observation plan and methodology of the civil society organization

PDF የሀገር ውስጥ የምርጫ ታዛቢዎች የስነ ምግባር ደንብ

4. የፓለቲካ ፓርቲዎች በጠቅላላ ጉባኤ ወቅት ማየት የሚገባቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ቼክ ሊስት

 የፓለቲካ ፓርቲዎች በጠቅላላ ጉባኤ ወቅት ማየት የሚገባቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ቼክ ሊስት

5. የድጋሚ ምርጫ አፈፃፀም መመሪያ

PDFየድጋሚ ምርጫ አፈፃፀም መመሪያ

6. የድምፅ አሰጣጥ፣ ቆጠራና ውጤት አገላለፅ አፈፃፀም መመሪያ

PDFየድምፅ አሰጣጥ፣ ቆጠራና ውጤት አገላለፅ አፈፃፀም መመሪያ

7. የእጩ ምዝገባ ማመልከቻ ቅፅ እና አስፈላጊ መመሪያዎች

PDFየእጩዎች ዝርዝር ማቅረቢያ ቅጽ

PDFየእጩ ምዝገባ ማመልከቻ ቅፅ

8. 6ተኛ አጠቃላይ ምርጫን መዘገብ ለምትፈልጉ የመገናኛ ብዙሃን የቀረቡ አስፈላጊ ሰነዶች

PDFየመገናኛ ብዙሃን እና የጋዜጠኞች የምርጫ አዘጋገብ የስነ ምግባር እና አሰራር መመሪያ ቁጥር 02 /2013

PDFምርጫን ለመዘገብ ጥያቄ ለሚያቀርቡ የመገናኛ ብዙሃን የማመልከቻ ቅፅ - Media Accreditation Form

PDFየመገናኛ ብዙሃን እና የጋዜጠኞች ለማረጋገጫ የሚጠቅም - Media Accreditation Checklist 

PDFእውቅና እንዲሰጣቸው የተጠየቁ ጋዜጠኞች ስም ዝርዝር - List of Journalists to be accredited

PDFየምርጫውን ሂደት ለመዘገብ ፈቃድ እንዲሰጠው በጠየቀ የሚዲያ ተቋም የበላይ ኃላፊ የሚሞላ ቃለመሃላ

PDFየሚዲያ ግንኙነት አጭር ማብራሪያ

9. የፖለቲካ ፓርቲዎች ፎርሞችና መመሪያዎች

ፎርሞች

    የፖለቲካ ፓርቲ ለማስመዝገብ የአባላት መረጃን ትክክለኛነት አስመልክቶ የሚቀርብ ቃለ መሃላ (ቅፅ 04)

    በኢትዮጵያ የምርጫ፣ በፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ እና በምርጫ ሥነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162/2011 ዓ.ም. መሠረት ፓርቲው ህገ መንግሥቱን፣ አዋጁን፣ ሌሎች ተዛማጅ ህጎችና የሥነ ምግባር ደንቦችን ለማክበር የማረጋገጫ ፎርም (ቅፅ 03)

    የፖለቲካ ፓርቲ ለማስመዝገብ የመሥራች አባላት መረጃን ትክክለኛነት አስመልክቶ የሚቀርብ ቃለ መሃላ (ቅፅ 02)

    የፖለቲካ ፓርቲዎች የመስራች አባላት ማስፈረሚያ ፎርም (ቅፅ 01)

10. ደንቦችና የቃልኪዳን ሰነዶች

PDF    የምርጫ ቁሳቁስ እና ሰነዶች ርክክብ እና የማስወገድ ሂደት መመሪያ

PDF    በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሚኖረውን ግንኙነት እንዲሁም በተናጠል የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች የሚገዛ የአሠራር ሥርዓት ቃል ኪዳን

PDF    የፖለቲካ ፓርቲዎች የቃል ኪዳን ሰነድ ለማስፈጸም የወጣ የሥነ ሥርዓት ደንብ

PDF    በተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሚደረገው ውይይት የሚመራበት ሥርዓት እና ደንብ

PDF    ለዕጩዎች የተዘጋጀ ምልክት

11. በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በህጋዊነት የተመዘገቡ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች እና የምርጫ መወዳደሪያ ምልክቶቻቸው

PDF የፖለቲካ ፓርቲዎች የመወዳደርያ ምልክቶች