Skip to main content

መረጃ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባለፉት ቀናት እንዳሳወቀው በአዲስ አበባ የመራጮች መዝገባ እስከሚያዝያ 29 ቀን 2013 የተራዘመ ሲሆን ያንን ተከትሎ 1500 ሰው በሞላባቸው ቦታዎች ተጨማሪ 32 ምርጫ ጣቢያዎችን ከፍቷል። የምርጫ ጣቢያዎቹ ዝርዝር የሚከተለው ነው። ይመዝገቡ ካርድዎቸን ይውሰዱ።

1. የካ ክ/ከ የምርጫ ክልል 16 ወረዳ 05 ም/ጣ/01-01 ንኡስ ጣቢያ

2. የካ ክ/ከ የምርጫ ክልል 16 ወረዳ 05 ም/ጣ/03-01 ንኡስ ጣቢያ

3. የካ ክ/ከ የምርጫ ክልል 16 ወረዳ 05 ም/ጣ/04 ንኡስ ጣቢያ

4. የካ ክ/ከ የምርጫ ክልል 28 ወረዳ 13 ምርጫ ጣቢያ አያት -1 ንኡስ ጣቢያ

5. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 28 ወረዳ 10 ምርጫ ጣቢያ ኮንደሚኒም 4-1

6. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 28 ወረዳ 10 ምርጫ ጣቢያ መሪ ሀ-3 ንኡስ ጣቢያ

7. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 28 ወረዳ 10 ምርጫ ጣቢያ አያት 3 ንኡስ ጣቢያ

8. የካ ክ/ከ የምርጫ ክልል 28 ወረዳ 13 ምርጫ ጣቢያ ሳራ አምፖል ንኡስ ጣቢያ

9. ጉለሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 10 ወረዳ 8 ምርጫ ጣቢያ 2 ንኡስ ጣቢያ

10. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 13 ምርጫ ጣቢያ 4 ንኡስ ጣቢያ

11. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 07 ምርጫ ጣቢያ 03 ንኡስ ጣቢያ

12. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 09 ምርጫ ጣቢያ 7 ንኡስ ጣቢያ

13. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 09 ምርጫ ጣቢያ 2-1 ንኡስ ጣቢያ

14. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 07 ምርጫ ጣቢያ 1 ንኡስ ጣቢያ

15. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 11 ምርጫ ጣቢያ 1-1 ንኡስ ጣቢያ

16. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 12 ምርጫ ጣቢያ 2-1 ንኡስ ጣቢያ

17. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 12 ምርጫ ጣቢያ 1 ንኡስ ጣቢያ

18. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 09 ምርጫ ጣቢያ 1 ንኡስ ጣቢያ

19. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 09 ምርጫ ጣቢያ 5 ንኡስ ጣቢያ

20. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 12 ምርጫ ጣቢያ 6 ንኡስ ጣቢያ

21. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 11 ምርጫ ጣቢያ 1 ንኡስ ጣቢያ

22. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 09 ምርጫ ጣቢያ 9 ንኡስ

23. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 12 ንኡስ ምርጫ ጣቢያ 1-1

24. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 12 ንኡስ ምርጫ ጣቢያ 4-1

25. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 14 ንኡስ ምርጫ ጣቢያ 1-1

26. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 14 ንዑስ ምርጫ ጣቢያ 1

27. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 06 ምርጫ ጣቢያ 1 ንኡስ ጣቢያ

28. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 12 ንዑስ ምርጫ ጣቢያ 5

29. አዲስ ከተማ ክ/ከ የምርጫ ክልል 6 ወረዳ 3 ንዑስ ምርጫ ጣቢያ 5

30. አቃቂ ቃሊቲ ክ/ከ የምርጫ ክልል 26 እና 27 ወረዳ 10 ንዑስ ጣቢያ ተፈናቃይ ሰፈር 2

31. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 11 ምርጫ ጣቢያ 2 ንኡስ ጣቢያ

32. ቦሌ ክ/ከ የምርጫ ክልል 17 ወረዳ 03 ምርጫ ጣቢያ 1 ንኡስ ጣቢያ

Share this post